Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. 

 

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky před domem. Pokud požadujete on-line informace každý den, může být odečet prováděn i systémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě. 

 

Pokud používáte také vodoměry s rádiovými moduly E-RM 30, můžete je odečítat spolu s indikátory topných nákladů.

 

Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje.

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúštovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

 

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Údaj o neautorizované manipulaci je vysílán v rádiovém signálu.

 

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.

 

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 105 °C.

Popis produktu:

E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Vlastnosti

Celkový vyhodnocovací součinitel: jednotková stupnice, K = 1
Délka vysílání: 8 ms
Dosah vysílaných dat: až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou) Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.
Kódování dat: ano
Kontrola funkce: automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Krytí: IP 42
Materiál: ABS + PC / Al - F22
Metoda indikace: dvousnímačová metoda
Napájení: lithiová baterie 3,0 V
Odečet údajů: vizuálně, infračervené rozhraní
Provozní frekvence: 868 MHz
Rozměry: 100 x 37 x 33 mm
Shoda s legislativou: ČSN EN 834
Vysílací výkon: < 5 mW
Zálohování dat: každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Zobrazení údajů: pětimístný LC displej + 2 speciální znaky