Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.7

Odečet údajů

Odečet naměřených dat probíhá přes infračervené rozhraní mobilní odečtovou jednotkou IRU 10. Odečet je velice jednoduchý a může být proveden například i správcem domu.


Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji.

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

 

Ochrana proti ovlivnění

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Při odečtu dat z indikátoru jsou také z paměti přístroje přeneseny spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.


Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

Popis produktu:

E-ITN 10.7 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Vlastnosti

Celkový vyhodnocovací součinitel: jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce: loňský náměr, za posledních 12 měsíců: měsíční náměry, min., prům. a max. teploty radiátoru, počty otopných dnů
Kontrola funkce: automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Krytí: IP 42
Metoda indikace: dvousnímačová metoda
Napájení: lithiová baterie 3,0 V
Odečet údajů: vizuálně, infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění: průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
Podmínky registrace: teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Rozměry: 97 x 36 x 22,5 mm
Shoda s legislativou: ČSN EN 834
Zálohování dat: každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Zobrazení údajů: pětimístný LC displej + 2 speciální znaky